Nærøysund kommune søker lærer til Kolvereid skole. Fagønsker er norsk, engelsk, matematikk og musikk.

Vil du være med på å utvikle samfunnet i en vekstkommune på Namdalskysten? Nærøysund kommune har en ledig stilling som Arealplanlegger. 

Nærøysund kommune trenger en ny rådgiver innen området plan og byggesak. Her kan du bidra til videre utvikling i en  vekstkommune på Namdalskysten. 

Nærøysund kommune er på jakt etter to medarbeidere innen byggdrift. Vi søker spesielt etter kandidater med bakgrunn fra byggautomasjon/elektro eller rørlegger/prosessoperatør/maskinist

Nærøysund kommune trenger to medarbeidere med kompetanse til å utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på vann og avløp

Nærøysund kommune har en ledig stilling som controller i økonomiavdelingen.