Nærøysund kommune har ledige stillinger som badevakt ved Rørvik svømme- og idrettshall – ID 3901

Nærøysund kommune søker etter en renholder til vårt renholdsteam. 

Nærøysund kommune har en fast stilling, samt to vikariat ledig innen barnevernstjenesten

Nærøysund kommune har ledige stillinger ved to av våre heldøgns omsorgsboliger tilknyttet hjemmetjenesten. Det er ledige stillinger ved Soltoppen i Rørvik og Bjørkåstunet på Kolvereid.