Mangfolds- og kvalifiseringssenteret - MAKS

Mangfolds- og kvalifiseringssenteret – også kalt MAKS utgjør Nærøysund kommunes flyktningetjeneste og voksenopplæring.

MAKS har sin base på Mangfoldshuset på Kolvereid.

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting, kvalifisering av flyktninger.

Voksenopplæringen er et kommunalt tilbud til voksne bosatt i Nærøysund som har behov for grunnskoleutdanning og kompetanseforberedende opplæring. Dette er et tilbud både til fremmedspråklige og til norskspråklige voksne som har behov for eksamen i ett eller flere grunnskolefag.  

 

Meld inn ledige boliger digitalt

Kontaktinformasjon

MAKS Nærøysund
E-post
Telefon 90 56 20 17

Felles kø-nummer

Håvard Sørhaug
Enhetsleder MAKS (Mangfolds- og kvalifiseringssenter)
E-post
Telefon 48 11 96 49

Adresse

Nordre veg 1

7970 Kolvereid

Kart