Nå kan du melde inn utleieboliger digitalt

dronebilde av Kolvereid og kolvereidvågen - Klikk for stort bildeDe som har ledige boliger som kan tilbys flyktninger skal nå registrere disse digitalt gjennom kommunens nettside.

Også i år er det ventet at det kommer en del flyktninger til Nærøysund. Behovet for boliger for disse er fortsatt til stede. Nå kan de som har boliger som kan leies ut melde inn dette digitalt. Det gjør at det blir oversiktlig for flyktningetjenesten hvor det tilbys boliger som flyktningene kan leie.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Det er opprettet en skjemaløsning på Nærøysund kommunes hjemmeside for registrering av ledige utleieboliger. Her skal alle som har boliger de vil tilby til flyktningene komme med info om leiligheten eller huset som er til leie. Dette medfører at det nå er kun en kanal inn for de som har boliger å tilby til flyktninger som kommer til Nærøysund.

Det er Nærøysund kommunale boligutleie som mottar informasjon om de ledige boligene etter at skjemaet er fylt ut.

– Vi gir tilbakemelding og kommer på befaring på boligene. Samtidig er det viktig å understreke at det i forbindelse med utleie til flyktninger ikke er kommunen som står som leietaker. Leiekontrakten inngås direkte med de som skal bo i boligene. Vi i kommunen skal hjelpe flyktningene å finne riktig bolig, sier Roar Ulsund i det kommunale boligforetaket. Så å si alle av foretakets egne boliger er for tiden utleid. Derfor er det nødvendig å finne boliger på det private markedet for å dekke behovet.

Torsdag 2. februar skal kommunestyret i Nærøysund vedta hvor mange flyktninger kommunen skal si ja til å motta i 2023. Innstillingen fra formannskapet er på 80 flyktninger. Dersom dette vedtas vil det bli behov for en god del boliger til de som kommer. Sannsynligvis vil flyktningene komme gjennom hele året. Det er derfor ikke bare leiligheter og hus som er ledige nå som kan meldes inn. Det gjelder også boliger som man vet blir tilgjengelig senere. Flyktningetjenesten vil ta kontakt ved behov og sette utleier i kontakt med leietakerne.

– Det vi ønsker er varige og ordinære boliger som flyktningene kan bo i over tid, sier Roar Ulsund.

Skjemaet for registrering av boliger finner du her

Kontaktinformasjon

Roar Ulsund
Daglig leder Nærøysund kommunale boligutleie AS
E-post
Mobil 95 47 93 19