Kulturmidler

De kommunale kulturmidlene skal bidra til å stimulere kulturlivet og frivilligheten i Nærøysund. Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten kan søke på kulturmidlene.

I retningslinjene for kulturmidlene påpekes det at alle lag og foreninger som ønsker å søke om kulturmidler fra kommunen må være synlig på kommunens Friskus-side: https://naroysund.friskus.com, med egen arrangørside og aktiviteter.

Følg denne brukerveiledningen (PDF, 4 MB) for hvordan du oppretter arrangør side på https://naroysund.friskus.com

Har du spørsmål ang Friskus, ta kontakt med Stine Barstad Holm på tlf: 47687648 eller epost: stine.holm@naroysund.kommune.no

 

Her kan du søke om årets kulturmidler 

(søknadspotalen åpner 5. februar i 2024)

Her finner du retningslinjene for kulturmidlene i Nærøysund

 

Fordeling av midlene

Nytt fra 2024 er to søknadsfrister for aktivitets- og prosjektmidler med frist 15. mars og 15. september. Dette gjør at søknader med løpende tildeling utgår.

Totalt er de kommunale kulturmidlene i år på 1 million kroner og 2/3 fordeles i første runde og 1/3 i andre runde. Noe av det er øremerket spesielle tiltak, som blant annet husleie til 17. mai-arrangement og sommeraktiviteter til barn og unge.

Det er et krav om at alle lag og foreninger som søker om kulturmidler har registrert seg på Friskus-portalen for Nærøysund. Tildelingen av aktivitets- og prosjektmidler i 2024 vil prioritere møteplasser som stimulerer til uorganiserte aktiviteter og imøtekommer samfunnsutfordringene vi står overfor i Nærøysund kommune. Fokusområder vil være å oppfordre til inkludering og integrering, redusere utenforskap og ensomhet og med dette arbeide for å utjevne sosiale forskjeller.

Søknaden sendes inn digitalt gjennom Nærøysund kommunes nettside. Søknadssiden åpner 5. februar.

 

For ordinære kulturmidler er det kun én søknadsfrist. Den er satt til 15. mars. For aktivitets- og prosjektmidler er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. september, og man søker i forkant av aktiviteten eller prosjektet. Midler til sommeraktiviteter for barn og unge tildeles dermed i første søknadsrunde. Refusjon av husleie til 17. mai-arrangementer har søknadsfrist 15. september. Nytt av året er også en enkel sluttrapportering som skal skje 3 måneder etter gjennomført aktivitets- eller prosjektavslutning. 

 

Søknadsfrist 15. mars

En representant fra laget logger seg inn på søknadssiden og leverer søknaden der innen fristen. 

Søk på kulturmidlene i Nærøysund her

Kontaktinformasjon

Maren Grønli Berg
Kulturskolen/kulturmedarbeider
E-post

Lærer sang og piano