Kulturmidler

De kommunale kulturmidlene skal bidra til å stimulere kulturlivet og frivilligheten i Nærøysund. Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten kan søke på kulturmidlene.

I de nye retningslinjene for kulturmidlene påpekes det at Alle lag og foreninger som ønsker å søke om kulturmidler fra kommunen må være synlig på kommunens Friskus-side - https://naroysund.friskus.com, med egen arrangørside og aktiviteter.

Følg denne brukerveiledningen (PDF, 4 MB) for hvordan du oppretter arrangør side på https://naroysund.friskus.com

Her kan du søke om årets kulturmidler

Her finner du retningslinjene for kulturmidlene i Nærøysund (PDF, 133 kB)

Har du spørsmål ang Friskus, ta kontakt med Stine Barstad Holm på tlf: 47687648 eller epost: stine.holm@naroysund.kommune.no

Fordeling av midlene

Det er i 2023 satt av to millioner kroner til kulturmidlene. Noe av dette er øremerket. Blant annet til fritidskortet.
Les mer om fritidskortet her.

Resten fordeles til til ordinære kulturmidler. og aktivitets- og prosjektmidler. Disse midlene skal brukes til å tiltak for å gjennomføre aktiviteter og prosjekter.

Budsjettrammer for tildeling av kulturmidler 2023 kr  foreslås fordelt slik:

· Ordinær kulturmidler kr 800 000 

· Aktivitets-prosjektmidler kr 400 000 -fast søknadsfrist

· Aktivitets-prosjektmidler – løpende tildeling av administrasjon innen 1. desember - kr 210 000 

 

Søknadsfrist 15. mars

En representant fra laget logger seg inn på søknadssiden og leverer søknaden der innen fristen. Det er Utvalg for folk som tildeler kulturmidlene fra Nærøysund kommune. 

 

Søk på kulturmidlene i Nærøysund her

Kontaktinformasjon

Kari Hestad
Kulturmedarbeider
E-post
Telefon 46 83 57 86