Skogtakseringen er over – store verdier i Nærøysunds skoger

Sju menn rundt et bord med to kaker og kaffekanner - Klikk for stort bildeStyringsgruppen for skogprosjektet har bestått av skogeierne Karl Ivan Vikestad, Tommy Røtting, Ivar Haug og Ole Harry Lie, prosjektleder Johannes Osmundsen, Egil Solstad fra Nærøysund kommune og Karl Erik Solum fra Bindal kommune. Sist fredag kunne de markere at prosjektet var kommet vel i havn.

Før helgen ble avslutningen på det omfattende skogtakst og miljøsertifiseringsprogrammet i Nærøysund markert. 214 skogeiere har fått en god oversikt over verdiene på sine eiendommer. Rapporten viser at totalt er det 1,3 millioner kubikkmeter produktiv skog på det takserte området. Det tilsvarer en verdi på rundt 650 millioner kroner.

Skogtakst- og miljøsertifiseringsprosjektet i Nærøysund startet opp i november 2020 og varte fram til 31. desember 2022. Nærøysund kommune har ledet prosjektet i samarbeid gjennom en innleid prosjektleder samt en styringsgruppe bestående av skogeiere fra Foldereid Skogeierlag. Selve takseringsarbeidet er gjennomført av Glommen Mjøsen Skog.

 

214 skogeiere takket ja til å være med skogtakstprosjektet. Det ble bestilt taksering på 143 000 dekar skog. Av dette er 120 000 dekar taksert basert på bonitet 8 og bedre.  Alle skogeierne har fått tilsendt skogplan for sin eiendom og bekreftelse på sertifisering.

– Miljøsertifisering er påkrevd i de fleste tilfeller der tømmer skal leveres til industrien. Blant annet er dette viktig når man skal levere tømmer til papir-industrien. Du kan blant annet se på melkekartonger at dette er en FSC-kartong fra bærekraftig skogbruk. Det betyr at trefiberne i kartongen kommer fra miljøsertifisert og bærekraftig skogbruk, sier Johannes Osmundsen, som har vært leid inn som prosjektleder for prosjektet.

 

Takseringen gir også kommunen og Statsforvalteren oversikt over hvor mye stående tømmer det er i Nærøysund. Det er blant annet viktig ved prioritering på kommuneplaner, skogbil- og traktorveier samt ved plassering av lunneplasser og tømmerkai.

Skogtakseringen viser at det er 1,3 millioner kubikkmeter skog i Nærøysund. Dette har en samlet bruttoverdi på 650 millioner kroner. Årlig tilvekst er beregnet til rundt 43 000 kubikkmeter.

 

Alle skogeierne har fått en detaljert oversikt over skogen på sine eiendommer, inkludert stående tømmer i respektive årsklasser. Dette er vært viktig for mest mulig bærekraftig drift av skogen. De har også fått detaljert informasjon over områder som må hensyntas i forhold til miljøpåvirkning. En ressursplan kan beskrives som en «lageropptelling» – en bekreftelse av skogens verdi og potensiale, både ved drift og eventuelt salg. I forbindelse med dette skogprosjektet har Statsforvalteren bidratt med tilskudd på 50 prosent av takseringskostnadene til de skogeierne som har bestilt takst. Det gjør at dette har blitt mye rimeligere for skogeierne enn om de skulle ha satt i gang en taksering på egen hånd. Total kostnadsramme på prosjektet er 3,7 millioner kroner.

Les mer om prosjektet fra oppstarten her:

 

Sikre deg skogtakst nå

 

Avtale om skogtaksering i boks

 

Nærøysund kommune hadde engasjert Johannes Osmundsen fra Sømna for å lede skogprosjektet. Ved avslutningen på prosjektet takket Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan han for innsatsen gjennom vel tre år.

Kontaktinformasjon

Egil Solstad
Rådgiver skogbruk
E-post
Mobil 95 90 67 02