Sikre deg skogtakst nå

 

Alle skogeiere i Nærøysund har nå en unik mulighet til å få utarbeidet en skogbruksplan på eiendommen sin. Den omfatter blant annet en skogtakst med miljøsertifisering som er nødvendig for å selge tømmer til oppkjøpere. Det er nå du må trå til, det er 20 år siden siste store taksering i Nærøysund og det kan bli like lenge til neste gang. Og fristen for å melde sin interesse nærmer seg.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

I samarbeid med Statsforvalteren (Fylkesmannen) har Nærøysund kommune og Foldereid skogeierlag har engasjert Glommen Mjøsen skog til å utarbeide skogbruksplaner for skogeiendommer fra 50 dekar og oppover. Skogeierlaget dekker hele Nærøysund, og totalt er det sendt ut invitasjon til 590 skogeiere i kommunen. Disse har et samlet skogareal på 210 000 dekar produktiv skog. Målet er å få med flest mulig på denne runden med skogplanarbeid. Det er snart 20 år siden det ble gjennomført et tilsvarende opplegg i gamle Nærøy kommune, i gamle Vikna kommune er det aldri gjennomført et omfattende skogtakstarbeid.

 

Et nødvendig verktøy

En skogbruksplan er det viktigste hjelpemiddelet for å forvalte skogressursene på en eiendom. Det gir en god oversikt over hvilke ressurser og dermed verdier skogeierne sitter på i form av skogen. En oppdatert skogbruksplan er nyttig av flere årsaker. En av de viktigste årsakene er at det er krav om en skogtakst med en såkalt MiS-registrering dersom du skal selge tømmer til ordinære/kommersielle tømmerkjøpere. MiS-registrering står for miljøregistrering i skogbruket. Skogeier er ansvarlig for det blir tatt miljøhensyn ved alle tiltak i skogen. Skogbruksplan vil også være et viktig grunnlag for verdi vurdering i forbindelse med eiendomsoverdragelse eventuelt salg av eiendom. Skogtaksten viser hvor mye skog som finnes på eiendommen, hvor gammel den er, årlig tilvekst og tømmervolum.

– Det er viktig å melde sin interesse nå om man som skogeier ønsker å utnytte muligheten til å få en oversikt over eiendommen sin. Dette vil bli mye rimeligere enn om man skal sette i gang et takseringsarbeid i privat regi senere, uttaler styringsgruppa for skogplanarbeidet. Både skogeierne og kommunen er representert i styringsgruppa.

 

Store verdier.

Avtalen med Glommen Mjøsen Skog baserer seg både på en fastpris og en kostnad basert på størrelsen på eiendommen. I tillegg gis det statsbidrag og skattefordel ved bestilling. Det gjør at kostanden per eiendom kan holdes nede ved å være med på denne runden av skogplanarbeidet.

– Det er ikke alle som er klar over hvilke verdier de sitter på med i skogen. Dette er en god anledning til å få oversikt over hvilke muligheter og verdier i form av skog, sier medlemmene i styringsgruppa.

Fristen for å bestille skogbruksplan er 26. mars.

 

Se mer informasjon på Glommen Mjøsen Skogs hjemmeside eller på facebookgruppen som er opprettet for arbeidet.

Du kan også laste ned informasjonsbrosjyren her. (PDF, 2 MB)

 

Prosjektgruppen består av Johannes I. Osmundsen, Tommy Røtting, Ole Harry Lie, Karl Ivan Vikestad og Karl Erik Solum samt Ivar Haug som ikke var med på bildet.