Avtale om skogtaksering i boks

Sist uke signerte Tommy Røtting avtalen med Glommen Mjøsen Skog. Sammen med Karl Ivan Vikestad, Ole Harry Lie og Ivar Haug (ikke til stede på møtet) har han representert skogbruksnæringen i prosjektgruppen.

Nå er avtalen som skal sette i gang en omfattende skogtaksering i Nærøysund underskrevet. På vegne av skogeierne i kommunen har Foldereid Skogeierlag inngått en rammeavtale om taksering av all produktiv skog i Nærøysund med Glommen Mjøsen Skog.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 

Det var en viktig avtale for utnyttelse av skogressursene i Nærøysund kommune som ble inngått tirsdag i forrige uke. Nærøysund kommune har rundt 200 000 dekar skog fordelt på rundt 590 eiendommer. Skal denne skogen utnyttes kommersielt må det gjennomføres en taksering.

Takseringen omfatter blant annet en miljøregistrering – en såkalt MiS-reg.

- Oppkjøpere, samt deres kunder krever at det er gjennomført en MiS-reg. Så dersom man ønsker å levere til dem så må dette gjennomføres, sier Johannes I. Osmundsen. Han har er prosjektleder skogplanarbeidet for Nærøysund kommune, et arbeid som startet opp for snart et år siden. Etter å først ha gjennomgått et forprosjekt og en planleggings- og anbudsfase er man nå kommet til gjennomføringsfasen av takseringen og MiS-registeringen.

 

Lenge siden sist

I gamle Nærøy ble det sist gjennomført en skogtaksering i 2003, i gamle Vikna er det ikke gjennomført i hele tatt. Det er derfor et viktig arbeid som nå settes i gang. Nærøysund har en skogeierforening og det er Foldereid Skogeierforening. De har medlemmer fra hele kommunen og har deltatt med fire representanter i prosjektgruppa på seks personerfor skogprosjektet. Tirsdag i forrige uke kunne Tommy Røtting på vegne av skogeierforeningen og resten av skogeierne i Nærøysund underskrive kontrakten med firmaet Glommen Mjøsen Skog om taksering. Firmaet ble valgt etter en konkurranserunde. Glommen Mjøsen starter arbeidet så snart avtalen er godkjent av Fylkesmannen i Trøndelag.

Røtting og de andre skogeierne som har vært med i prosjektgruppen er fornøyd med at en avtale nå er inngått og at man kan få en ny skogtakst i hele Nærøysund.

 

Stor verdi i skog

Aktuelle skogeiere vil bli kontaktet av selskapet om kort tid med tilbud om taksering. Prosjektgruppa oppfordrer alle skogeiere om å bli med på denne runden med taksering. Dette er rimeligere enn om man skal gjennomføre taksering på privat initiativ senere. Prosjektgruppen vil søke støtte fra Fylkesmannen på deler av utgiftene i prosjektet. En taksering er også viktig for å få en oversikt over verdien på skogen.

– Mange er ikke klar over den omfattende verdien de sitter på i form av skogeiendom, sier medlemmene i prosjektgruppa.

Skogtakseringen er fortrinnsvis for de som har over 50 dekar produktiv skog med en bonitet på mer enn åtte, men også andre med mindre skogeiendommer kan melde interesse.

 

Gjennomfører informasjonsmøter

Det vil bli gjennomført tre informasjonsmøter om takseringen om kort tid. De som ønsker på skogtakseringen å delta må melde sin interesse før 15. mars. Som nevnt så vil skogeierne bli kontaktet. Dersom det ikke skulle skje kan man ta kontakt med skogbrukssjefen i kommunen eller Glommen Mjøsen Skog. Arbeidet med taksering er ment å foregå til ut 2022.

Målet er at minst 80 prosent av den produktive skogen i kommunen skal takseres og miljøregistreres i løpet av denne perioden.

Prosjektgruppen bestående av Johannes I. Osmundsen, Tommy Røtting, Ole Harry Lie, Karl Ivan Vikestad og Karl Erik Solum samt Ivar Haug har jobbet i et års tid for ny skogtaksering og MiS-reg i Nærøysund.