Nå er gruppevaksineringen i gang

Klikk for stort bildeLilly Olsen var blant de første til å ta vaksine i Nærøysund. Eva Myhre Måøy og de andre helsesykepleierne i kommunen står for selve vaksineringen.  

Torsdag fikk totalt 120 hjemmeboende nærøysundere over 85 år første dose av koronavaksinen. Dermed er gruppevaksineringen i gang i Nærøysund.

Det var lagt opp til gruppevaksinering både på Kolvereid og Rørvik torsdag for- og ettermiddag. Slik vil det bli hver torsdag i ukene framover. Når vaksineringen på sykeheimene og omsorgsboligene nå nærmer seg slutten harKlikk for stort bildeTotalt ble rundt 140 doser med vaksine satt på den første dagen med gruppevaksinering i Nærøysund.   vaksineringen av befolkningen for øvrig kommet i gang. Torsdag var totalt 120 hjemmeboende personer over 85 år innkalt til vaksinering. Halvparten på hver av de to vaksineringsstedene. I tillegg ble 12 helsearbeidere i kritiske stillinger vaksinert på hver av plassene. Totalt ble det derfor satt i overkant av 140 vaksiner på torsdag.

Helsesykepleierne, som er de mest rutinerte til å sette vaksine i kommunen hadde oppgaven med å vaksinere de som stilte opp på vaksineringsstasjonene. Vaksineringen foregår på Rørvik samfunnshus og Nærøysund kulturhus på Kolvereid. 

 

Gi beskjed om det ikke passer

Vaksineringen foregår etter prioritert rekkefølge. Allerede neste uke kan vaksineringen av de første i neste aldersgruppe, det vil si de som er over 75 år begynne. Videre vaksinering avhenger av tilgang på vaksiner. Dette styres av sentrale myndigheter. Alle som skal vaksineres i Nærøysund vil få innkalling til tidspunkt. I utgangspunktet skjer dette gjennom SMS, men det brukes også telefon for å få kontakt med en del av de som skal vaksineres.

Klikk for stort bildeAnna Elisabeth Skotvik og Bente Øie hadde ansvaret for å få inn de som skulle vaksineres på Kolvereid i rett rekkefølge. Alle som ikke har mulighet til å ta vaksinen når de får time, eller ikke ønsker den, må gi beskjed om dette så snart som mulig.  – Det er viktig at de som ikke ønsker eller har mulighet til å bruke oppsatt tid for vaksinering gir beskjed om dette. Da kan andre få vaksinen i stedet, sier kommuneoverlege Sabine Moshövel. Vaksinene har forholdsvis kort holdbarhet etter at den er distribuert til kommunene og det er derfor viktig at de dosene som kommer til Nærøysund blir satt så fort som mulig. 

Kommuneoverlegen ber pårørende eller venner om å bistå om noen trenger hjelp til å gi tilbakemelding på vaksinehenvendelsen. Du trenger ikke å ringe kommunen eller legekontorene for å bestille vaksine. Det vil bli innkalt etter prioriteringslisten.

 

 

En milepæl

– Det er en milepæl at vi nå har kommet i gang med vaksineringen av befolkning i Nærøysund kommune. Det er flott at våre eldste innbyggere får dette tilbudet nå og vi andre følger etter utover våren og sommeren, sier ordfører i Nærøysund Amund Hellesø.

Dersom tilgangen på vaksiner går som planlagt vil det meste av befolkningen over 45 år i Nærøysund være ferdig vaksinert i juli. Sentrale myndigheter håper at samtlige over 18 år her i landet vil være vaksinert i løpet av høsten.