Ingen påviste smittetilfeller i Nærøysund

Klikk for stort bilde 

Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune har hatt møte lørdag formiddag i forbindelse med arbeidet mot smittespredning av koronaviruset. I Nærøysund er situasjonen uforandret. Det betyr at det fortsatt ikke er noen påviste smittetilfeller av covid-19-viruset i Nærøysund

– Status er at vi har gjort noen tester, men ingen har gitt positiv utslag, opplyser fungerende kommuneoverlege Håvard Avelsgård i Nærøysund kommune.

Tidligere i uken ble det kjent at tre elever ved Val videregående skole i kommunen var satt i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon etter at de hadde vært i nærkontakt med en person med uavklart smittetilstand. Det er nå klart at alle de tre har testet negativt på prøvene. Ingen av de tre er hjemmehørende i Nærøysund.

Nærøysund kommune følger opp situasjonen rundt arbeidet med å bekjempe spredningen av koronaviruset. I den forbindelse vil kommuneledelsen takke både innbyggere og ansatte for at de tar situasjonen på alvor og bidrar til tiltak som forhindrer smitte.

– Jeg synes alle ansatte og innbyggere i Nærøysund kommune har opptrådt forbilledlig og fulgt opp våre og andre myndigheters tiltak og pålegg for å forhindre smitte. Dette betyr mye for arbeidet mot smittespredning, sier ordfører Amund Hellesø.

Kommunen ber fortsatt innbyggerne holde seg oppdatert på sentrale myndigheters informasjon om bekjempelsen av koronaviruset.

Folkehelseinstituttets samleside om temaet finner du her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringens samleside finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

 

Tidligere publisert om tiltak mot koronasmitte i Nærøysund