Innfører forbud mot store sammenkomster og campingliv

 

Med virkning fra 31. mars innføres flere tiltak for å hindre koronasmitte i Nærøysund kommune. Formannskapet vedtok retningslinjene på tirsdag etter at kommuneoverlegen har utarbeidet dem med hjemmel i smittevernloven.

(OBS: DENNE FORSKRIFTEN ER OPPEHEVET FRA 21. APRIL)

Det legges vekt på å redusere mulighetene for store folkeansamling gjennom å stenge campingplasser og gjestehavner, samt begrense bruken av campingvogner og bobiler til overnatting. Det innføres også forbud mot visse private sammenkomster.

 

Forbyr store private sammenkomster.

Det første punktet går på private sammenkomster der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen. Dette blir nå forbudt i Nærøysund kommune så lenge forskriften er gjeldende. I første omgang frem til 1. mai. Private sammenkomster omfatter fester, selskap og tilsvarende tilstelninger. Forbudet gjelder uavhengig av om dette arrangementet gjennomføres utendørs, i privatbolig eller i et offentlig forsamlingshus. Det understrekes at det ikke kan søkes om dispensasjon fra forbudet.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand. Store ansamlinger av mennesker for øvrig frarådes både innendørs og utendørs.

 

Stenger campingplasser og gjestehavner

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forbud mot overnattinger på fritidseiendommer i andre kommuner enn der man er folkeregistrert. Overnatting i fritidsbåt, bobiler og bruk av gjestehavner og campingplasser er ikke omfattet av dette sentrale forbudet.  Nærøysund kommune innfører derfor en lokal forskrift for at folk ikke skal samles på campingplasser og i gjestehavner. Det er også et generelt forbud mot at personer som ikke er folkeregistrert i Nærøysund skal kunne overnatte i fritidsbåt, bobil eller campingvogn så lenge denne forskriften gjelder.

– Akkurat nå ønsker vi ingen besøkende til Nærøysund kommune, og vi oppfordrer at folk fra vår kommune heller ikke reiser ut, sier ordfører Amund Hellesø, som samtidig presiserer at studenter og skoleelever som ønsker seg hjem på påskeferie er velkommen.

 

Arbeidsgivere må tilrettelegge for hjemmekontor og begrense pendling.

Det siste punktet i forskriften tar for seg arbeidsgivers ansvar rundt det å unngå smittespredning.

I forskriften heter det at arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Nærøysund kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Dette innebærer at arbeidsgivere må gjøre en vurdering av hvem og hvor mange som må være fysisk til stede i virksomheten for å opprettholde en forsvarlig drift. Arbeidsgivere må forsøke å tilrettelegge for at pendling begrenses. Dette gjelder både innad i kommunen og ut og inn av Nærøysund. Det gjøres unntak for situasjoner som gjelder liv og helse.
Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig, med mindre dette er strengt nødvendig. Det samme gjelder for kurs, seminarer og lignende

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart. Dette hjemles i smittevernloven paragraf 8-1. Nærøysund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

Følg påskevettreglene

Nærøysund kommune håper at tiltakene vi innfører vil være med å forhindre smitte av koronaviruset i kommunen. Foreløpig er det ingen påviste tilfeller av koronasmitte i Nærøysund.

Nærøysund kommune ber folk følge noen enkle påskevettregler for å unngå smittespredning lokalt:

Påskevettregler i Nærøysund:

 

• Ikke ta imot unødvendig besøk i påsken.

• Pass på god hygiene og god avstand til andre. Bruk helsemyndighetenes to-metersregel.    Unngå å oppholde deg i grupper på mer enn 5 personer. Se detaljerte råd fra Folkehelseinstituttet!

• Dra på korte turer! Meld fra og planlegg ekstra godt og følg Fjellvettreglene! Har du ikke stått på ski eller kjørt båt på 20 år bør du ikke gjøre det nå heller. Vi trenger redningspersonell og helsepersonell til andre oppgaver for tiden.

• Solen er gjerne sterk i påsken. Smør deg med minst solfaktor 15 før du går ut.

• Fyll opp lagrene. Det er ikke bare mobilbatteriene som bør lades, men også våre batterier.

• Nyt påskesol, avslapping, bevegelse og frisk luft.

• Husk nok mat og drikke – og søvn. Uten dette duger helten ikke, og nå er det ekstra mange av dere, som vi trenger i tida etter påske!

• Pust ut og inn og forsøk å finne roen. Det er drøssevis av positive helseeffekter å ta med seg videre fra påsken inn i våren.

• Dette er ikke tiden for å bli syk. Uten lue eller skjerf vil en kald vind kunne øke kroppens mottakelighet for infeksjoner.

 

Se hele forskriften her: