Ønsker å kartlegge helsefaglig kompetanse

Nærøysund kommune ønsker å kartlegge hvor mange med helsefaglig bakgrunn som er i tilgjengelig i kommunen. Dette for å kunne få tilgang på kvalifisert personell ved et pandemiutbrudd. 

Nærøysund kommune ønsker å være forberedt dersom virusutbruddet går utover helsetilbudet i kommunen. Det starter derfor nå en kartlegging for å finne ut hvor mange med helsefaglig bakgrunn som finnes i Nærøysund og som kan stille opp i kommunal helsetjeneste ved behov.

 

Kommuneledelsen jobber nå med en kontinuitetsplanlegging for å sikre at alle kritiske deler av kommuneorganisasjonen kan opprettholdes selv om det blir et større virusutbrudd i kommunen. Et virusutbrudd kan ha innvirkning på bemanningen innen helsetjenestene ved at mange ansatte må være hjemme. Det kan også føre til at antallet syke blir så høyt i kommunehelsetjenesten at det trengs mer folk på jobb.

For å være forberedt på disse scenariene ønsker Nærøysund kommune å kartlegge hvor mange med helsefagligbakgrunn som bor i kommunen og som kan trå til ved en slik situasjon.

– Vi ønsker at alle som har en helsefaglig utdannelse og som ikke jobber innen kommunens helsesektor i dag fyller ut skjemaet, sier beredskapsansvarlig i Nærøysund kommune Ivar Kvalø. Både pensjonister, studenter, arbeidsledige og de som i dag jobber andre yrker er i denne målgruppen.  

De dette gjelder bes om å registrere seg på kommunens nettsider. Skjema for registrering finnes her:

https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR135/Registrering_av_helsefaglig_kompetanse

Dette er i første omgang en registrering, og det medfører ingen forpliktelser for de som registrer seg. Alle med helsefaglig bakgrunn bes om å registrere seg så snart som mulig gjennom dette skjemaet.

Kommunen vil ta kontakt med de som registrerer seg ved behov.