Kollektivtrafikk

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører kollektivtrafikken i hele Trøndelag fylke. 

Se deres nettsider for full oversikt over kollektivtrafikken i Nærøysund og resten av fylket. 

På AtBs nettsider finner du full oversikt over rutetabeller, priser, driftsavvik samt informasjon om skoleskyss i Trøndelag.

På nettsidene finner du også en reiseplanlegger for Trøndelag

Se mer på www.atb.no