Brøyting

Nærøysund kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veger i Nærøysund kommune.

Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen.
Telefonnummer Veitrafikksentralen: 175, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

For å finne ut hvem som eier og har ansvar for vegen finner du her.

På Kolvereid og Rørvik utføres arbeidet av kommunens eget mannskap, på resten av kommunevegene vil arbeidet bli utført av innleide private entreprenører.

Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde i hht. følgende standard:

Utløsende standard Kommunale veger Kolvereid og Rørvik:

 • Brøyting skal igangsettes ved 10 cm tørr snø, og ved 5 cm kram/våt snø.
 • Det skal være maksimalt 15 cm tørr snø, og 10 cm kram/våt snø før gjennombrøyting.

Utløsende standard Kommunale veger ellers:

 • Brøyting skal igangsettes ved 15 cm tørr snø, og ved 5 cm kram/våt snø.
 • Det skal være maksimalt 20 cm tørr snø, og 15 cm kram/våt snø før gjennombrøyting.

Fortau, gang- og sykkelveger:

 • Skal være gjennombrøytet kl. 07.00. Snødybde ved tiltak maks 10 cm.
 • Opplasting og bort kjøring av snø skal kun iverksettes på ordre fra kommunalteknikk.
 • Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere.

Som innbygger håper vi du har forståelse for at:

 • Biler skal ikke parkeres eller hensettes i kjørebanen til hinder for brøyting og strøing. 
 • Eiendommer langs kommunal vei må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel og areal, f.eks. gressplen.
 • Innbyggerne må selv fjerne brøytekant ved egen innkjørsel.
 • Snø fra egen eiendom skal ikke legges i offentlig veigrunn.
 • Privat vegetasjon må fjernes dersom denne henger ut i kommunal veigrunn og kan hindre brøytebiler, annen kommunal drift eller allmenn ferdsel.   

Kontaktinformasjon

Åge Einar Waag
E-post