Vannmåler

Hovedregelen er at alle tilknyttede eiendommer på sikt skal betale årsgebyr etter målt vannforbruk, oppfordrer derfor de som ikke har vannmåler om å søke å få installere vannmåler. 

  • Abonnentene skal søke Nærøysund kommune om installasjon av vannmåler.
  • Vannmåler skal plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing.
  • Vannmåler type og dimensjon bestemmes av kommunen.
  • Vannmåleren bekostes og utleveres av kommunen.
  • Installasjon/montering skal utføres av godkjent firma og bekostes av søker.
  • Når installasjon/montering er utført skal skjema for innmelding av vannmåler sendes inn av utførende firma.
  • Pris for montering vil avhenge av hvor komplisert jobben er.
  • Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud.

Alle nye abonnenter vil bli pålagt å installere vannmåler. Ved installasjon av vannmåler betaler du kun for ditt faktiske vannforbruk.  

Eiendommer som ikke har vannmåler betaler for et stipulert forbruk beregnet ut i fra boligens totale bruksareal (m2 x 1,3). Dette kan slå uheldig ut for ganske mange boligeiere. Vi oppfordrer derfor våre abonnenter om å søke om installering av vannmåler.

 

Søknad om Vannmåler

Søknad om vannmåler sendes: post@naroysund.kommune.no 

Søknadsskjema vannmåler: Søknadsskjema  (PDF, 193 kB)
 
Innmeldingsskjema for montering av vannmåler: Innmeldingsskjema (PDF, 39 kB)
 

Måleravlesing

Vannmåleren leses av en gang i året ved innsendelse av tilsendt målerkort.

Kontaktinformasjon

Stein Ivar Hiller
E-post
Telefon 46 92 93 89