Gebyrsatser

Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2023

Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2023
Tilknyttingsgebyr eks. mva
Vann 10.000,-
Avløp 10.000,-

Årsgebyr for vann og avløp 2023

Årsgebyr for vann og avløp 2023
Abonnementsgebyr inkl. mva
VANN
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 1910
AVLØP
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 1558
FORBRUKSGEBYR
Enhetspris vann pr. m3 kr 18,00
Enhetspris avløp pr. m3 kr 17,43
Betaling etter stipulert forbruk. Faktor: 1,3 Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. BRA: Byggets areal
Betaling etter stipulert forbruk for fritidshus/hytter 60 % av ordinære satser

Tilleggsgebyr:

Avstengning/påsetting av vann:

For oppmøte i forbindelse med avstengning av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale et gebyr på kr. 4.100,-. Samme gjelder for påsetting av vann.

 

Årsgebyr slam 2023

Årsgebyr slam 2023
Septiktanker m3 Pris inkl mva
0-5 kr 3073
6-10 kr 3621
Tillegg per m3 over 10 kr 626
0-5 (fritid) kr 1537
0-5 kr 3073
6-10 k3 3621
Tillegg per m3 over 10 kr 626
Nødtømming m3
0-5 kr 8409
Tillegg per m3 over 5 kr 626