Tilknytning vann og avløp

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Dersom din eiendom ligger i nærheten av offentlig vann og/eller avløpsledning kan eiendommen tilknyttes dette. Kommunen kan kreve at eiendommer som har andre vann- og avløpsløsninger skal knytte seg til det offentlige nettet.

Alle arbeider i forbindelse med tilknytning til offentlig nett, også reparasjonsarbeider/renovering, skal meldes til Nærøysund kommune kommune på sanitærmelding. Den som skal utføre arbeider på ledninger koblet til offentlig nett skal ha ADK-1 sertifikat.

Ønsker du å koble til kommunalt vann og avløp, utvide abonnementet eller gjøre endringer.
Benytt søknadsskjema under her:

Husk å sende ferdigmelding:

Melding til kommunen om frakobling og opphør av abonnement, benytt følgende skjema: