Slamtømming

MNA har fra 1.januar 2020 overtatt ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av slam fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam i Nærøysund kommune.

Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av MNA. Den største aktiviteten vil være i sommerhalvåret. På vinterstid vil det stort sett være nødtømming av kummer samt slamanlegg/renseanlegg.

En oversikt over hvilken periode de tømmer kummer og tanker i din kommune ligger her

Sms vil bli sendt ut ca 14 dager før planlagt tømming.

Henvendelser som omhandler tømming av septikkum, inklusiv behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer), rettes til MNA på slam@mna.no eller tlf.nr 74 28 17 60 i åpningstiden fra klokken 08:00 til klokken 15:30 på ukedager.

Henvendelser utenom disse tidene rettes til Stoklands på telefon: 994 36675

Lenke til slamforskrift for Nærøysund kommune ligger her.

Lenke til annen informasjon fra MNA vedrørende slamtømming ligger her