Klima og miljøplanlegger

Klima og miljøplanlegger er en prosjektstilling

Frode Setran er ansatt som klima- og miljøplanlegger i en prosjektstilling, i første omgang for to år i perioden mars 2022 til april 2024. Stillingen er delvis prosjektfinansiert med statlige midler. I stillingen ligger det et ansvar for å initiere prosjekter for ytterligere satsing ut over to år.

Frode Setran er Nærøysund kommunes klima- og miljøplanlegger 

Kontaktinformasjon

Frode Setran
Rådgiver Landbruk
E-post
Telefon 99 16 58 71