Strategisk ledergruppe

Strategisk ledergruppe er kommunens øverste administrative forum. Ledergruppa styres av kommunedirektør Karl-Anton Swensen

 

Fullstendig oversikt over organisasjonen kan du finne her