Organisasjonskart

 
Her finner du oversikt over ledere i de ulike enhetene og avdelingene i Nærøysund kommune

 

Kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens stab
Funksjon Navn epostadresse
Kommunedirektør Karl-Anton Swensen karl.swensen@naroysund.kommune.no
HR-sjef Jens Reidar Husby jens-reidar.husby@naroysund.kommune.no
Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan camilla.vagan@naroysund.kommune.no
Økonomisjef Marianne Bakken Gyøry marianne.gyory@naroysund.kommune.no
Stabssjef Trine Kvalø trine.kvaloe@naroysund.kommune.no

 

Helse og velferd

Organisasjonskart Helse og velferd
Funksjon Enhet/avdeling Navn epostadresse
Kommunalsjef Helse og velferd Marit Pedersen marit.pedersen@naroysund.kommune.no
Stabsleder brukerkontor og ressursstyring Øyvind Bull oyvind.bull@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Helse og mestring Jenny Dolmen jenny.dolmen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Helse og mestring/fysio og ergo Lillian Hatland lillian.hatland@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Helse og mestring/ Nav Nærøysund Ivar Kvalø (fungerende) ivar.kvalo@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Rus og psykisk helse Solrunn Urdshals solrunn.urdshals@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Rus og psykisk helse/avdeling Kolvereid Berit Sofie Engelsen berit.engelsen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Rus og psykisk helse/avdeling Rørvik Grethe Kvisterø grethe.kvistero@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Heldøgns omsorg Tove Severeide tove.severeide@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/NBBS Kolvereid Akutt/rehab Friederike Sørensen friederike.sorensen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/NBBS Kolvereid Bokollektivet Monica Wannebo monica.wannebo@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/NBBS Kolvereid 2. etasje Hege Arntsen hege.arntsen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/Rørvik sykestue 2. etasje + Vestbo Harrieth Horseng harrieth.horseng@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Heldøgns omsorg/Rørvik sykesture 3. etasje Ingebjørg Elden ingebjorg.elden@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Hjemmebaserte tjenester Anita Hansen anita.hansen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester/Hjemmesykepleie Rørvik Gjertrud Grindvik gjertrud.grindvik@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester/Hjemmesykepleie Kolvereid Anne Toril Brøndmo anne-toril.brøndbo@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester/Sjøsiden, Praktisk bistand Kolvereid Sissel Kongensøy sissel.kongensoy@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester/Soltoppen, BPA, Hjemmehjelp Rørvik Anita Hansen anita.hansen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Miljøtjenesten Ellen Westerberg ellen.westerberg@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Miljøtjenesten/avdeling Kolvereid Tora Mollan tora.mollan@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Miljøtjenesten/avdeling Rørvik Liss Mari Sandberg liss.sandberg@naroysund.kommune.no

 

Oppvekst og familie

Organisasjonskart Oppvekst og familie
Funksjon Enhet/avdeling Navn epostadresse
Kommunalsjef Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær kirsti.fjar@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Austafjord skole Hallvar Rørdal hallvar.rordal@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Rørvik skole Tor Inge Sandnes tor.sandnes@naroysund.kommune.no
Administrativ leder Rørvik skole Laila Elisabeth Olsen laila.olsen@naroysund.kommune.no
Inspektør Rørvik skole 1.-4. trinn Barbro Gravseth barbro.gravseth@naroysund.kommune.no
Inspektør Rørvik skole 5.-7. trinn Vetle Sander Lysø vetle-sander.lysø@naroysund.kommune.no
Inspektør Rørvik skole 8.-10. trinn Beate Rasmussen beate.rasmussen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Kolvereid skole Unni Berit Finne unni-berit.finne@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Kolvereid skole 1.-7. trinn Anne Urdshals anne-h.urdshals@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Kolvereid skole 8.-10. trinn Thomas Finne thomas.finne@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Gravvik Oppvekstsenter Anne Lise Aunet anne-lise.aunet@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Foldereid Oppvekstsenter Monica Rosø Skauvik monica.roso.skauvik@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Nærøysundet skole Mona Solsem mona.solsem@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Tårnet barnehage Ingvill Grande ingvill.grande@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Kolvereid barnehage Siv Øren siv.oren@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Værum barnehage Nina Lundseng Moen nina.lundseng-moen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Austafjord barnehage Elin Johansen elin.johansen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Kultur Tom Løkken Antonsen tom.l.antonsen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Kultur/Kulturskolen Brynjulf Flasnes brynjulf.flasnes@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Kultur/Nærøysund bibliotek Stine Barstad Holm (fungerende) stine.holm@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Maks Håvard Sørhaug havard.sorhaug@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Maks/flyktningetjenesten Rita Nordheim rita.nordheim@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Maks/voksenopplæring Lene Larsen lene.larsen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Helsestasjon Ivar Kvalø ivar.kvalo@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Barnevern Beathe Lothe beathe.lothe@naroysund.kommune.no
Enhetsleder PPT Ivar Kvalø (fungerende) ivar.kvalo@naroysund.kommune.no

 

Teknisk

Organisasjonskart Teknisk
Funksjon Enhet/avdeling Navn epostadresse
Kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes havard.hernes@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Kommunalteknikk Kurt Kristiansen kurt.kristiansen@naroysund.kommune.no
Driftsansvarlig Kommunalteknikk/vann og avløp Wiggo Johansen wiggo.johansen@naroysund.kommune.no
Driftsansvarlig Kommunalteknikk/veg og park Clint Larsen Clint-Andre.Larsen@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Byggdrift Erik Jakobsen erik.jakobsen@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Byggdrift/renhold Grete Moe grete.moe@naroysund.kommune.no
Avdelingsleder Byggdrift/idrett Trond Stian Jenssen trond-stian.jenssen@naroysund.kommune.no
Driftsansvarlig Byggdrift/bolig Bent Bråteng bent.brateng@naroysund.kommune.no
Driftsansvarlig Byggdrift/formålsbygg Ståle Øvereng stale.overeng@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Byggesak/oppmåling/plan Eli Egge eli.egge@naroysund.kommune.no
Enhetsleder Brann Yngve Torgnesøy yngve.torgnesoy@naroysund.kommune.no

 

Administrativ organisering (PDF, 82 kB)