Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Arealdelen skal være med og sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk og vern av arealene i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Eli Egge
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 69 42 55