Kommunalt næringsfond

Nærøysund kommune bistår deg gjerne dersom du har en forretningside eller allerede driver en virksomhet. Vi har egne rådgivere som kan bistå, god kontakt med virkemiddelapparatet og kommunalt næringsfond som yter tilskudd til etablering og bedriftsutvikling.

Ønsker du kontakt og hjelp til utvikling av din forretningside eller bedrift, kontakt gjerne vår næringsrådgiver. Næringsrådgiveren vil veilede sammen med teamet vårt knyttet til næring, gi deg gode råd og også veilede deg videre til andre hjelpere i næringsapparatet dersom det er behov for det.

Næringsrådgiveren kan nås ved å ringe til kommunens sentralbord på tlf: 95 99 33 00.

KOMMUNALT NÆRINGSFOND

Nærøysund kommune har et eget næringsfond som tildeler midler etter søknad. 

Vedtekter for næringsfondet finner du HER (PDF, 72 kB)

HVORDAN SØKE PÅ KOMMUNALT NÆRINGSFOND

Alle søknader skal nå legges inn på vårt søknadsskjema på regionalforvaltning.no. Søknadsportalen finner du HER

Dersom du ikke har brukt portalen regionalforvaltning.no før må du opprette ny bruker. 

Tilskudd skal bidra til å realisere vedtatte mål i Strategisk næringsplan:

Ved vurdering av søknader skal det tas utgangspunkt i målsettingene som er nedfelt i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal og tiltak som fremmer økt sysselsetting, vekst og utvikling prioriteres. 

Strategisk næringsplan finner du HER og handlingsplanen HER

Viktig informasjon i søknaden:

Det er viktig at du gir så god og utfyllende informasjon som mulig i søknaden. Som vedlegg kan du laste opp prosjektbeskrivelse eller en utdypende beskrivelse av din forretningside. Du bør også beskrive de ulike postene som du har ført opp i budsjettet og kommentere hvordan tiltaket/prosjektet skal finansieres ut over støtten du søker fra kommunalt næringsfond.

Behandling og svar:

Er den totale søknadsrammen fra kommunalt næringsfond på under kr 60 000,- så kan søknaden behandles administrativt som følge av delegert myndighet fra kommunestyret. Dersom søknadssummen er på over kr 60 000,- så må søknaden behandles av det politiske utvalget for næring og natur.

Når du har sendt inn søknaden i regionalforvaltning.no vil du få en automatisk kvittering på at vi har mottatt søknaden. Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere informasjon for å kunne behandle søknaden fra deg.

Kontaktinformasjon

Brage Sjursen Lien
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 41 56 83 64