Bokollektiv for demente

16 plasser fordelt på 2 grupper, A og B.

Langtidsavdeling for personer med demenssykdom.

Personalet på avdelingen har spesiell kompetanse i forhold til behandling og pleie av personer med demens.

Kontaktinformasjon

Nærøy bo- og behandlingssenter
Hovednummer - alle avdelinger
Telefon +47 91 00 09 16
Monica Wannebo
Avdelingsleder Bokollektiv
E-post