Friskliv familie

Veiledning og samtaler med frisklivsveileder. Vi kan komme med inspirasjon til at det blir lettere å ta sunne valg i hverdagen. Familien bestemmer selv hvilke mål som er viktig for dem og i hvilket tempo endringene skal skje.  

Når barn skal endre levevaner er det hensiktsmessig at hele familien gjør det samme. Dette er også en fin måte å knytte enda sterkere bånd i familien på. For oss i Friskliv er en av hjørnesteinene i behandlingen at alle skal få ett godt og avslappet forhold til maten, som fungerer i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post

Besøksadresser:

Kolvereid:

Friskhus

Bjørkåsveien 17

 

Rørvik: 

Rørvik helsesenter

Storgata 19

Anne Kate Edvardsen
Frisklivsveileder
E-post
Telefon 47 76 62 10