Kart

Ovenfor er linker til kart.

I linken "kart" finner du kommunens kartløsning. Her kan du få opp informasjon om eiendommer ved å søke på gårds- og bruksnummer eller adresser. Du finner også gjeldende reguleringsplaner med bestemmelser. Veiledning - hvordan bruke planarkivet. (PDF, 703 kB)

I karttjenesten "Gislink" har du tilgang til kart- og faginformasjon som spenner over mange fagfelt (friluftsliv, samfunnssikkerhet, natur, geologi etc). I tillegg grunnkart for sjø og land, satellittbilder og flybilder.