Søknadsblanketter

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesak.

Byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet standard skjema som kan benyttes i byggesaken.

Link til byggesaksblanketter 

Dispensasjon

Kommunen har laget et skjema som vi anbefaler at dere benytter ved søknad om dispensasjon. alternativt kan dere skrive søknaden som et eget følgebrev. Det er viktig at det fremkommer klart hva det søkes om dispensasjon for. Les om dispensasjon her