Søk kulturmidler nå

Søknadsportalen for årets kulturmidler i Nærøysund åpnet 5. februar. Fristen for å søke er 15. mars – både på ordinære kulturmidler samt aktivitets- og prosjektmidler. Nytt av året er to søknadsfrister for aktivitets- og prosjektmidler med frist 15. mars og 15. september. Dette gjør at søknader med løpende tildeling utgår.

Totalt er de kommunale kulturmidlene i år på 1 million kroner og to tredeler fordeles i første runde og resten i andre runde. Noe av det er øremerket spesielle tiltak, som blant annet husleie til 17. mai-arrangement og sommeraktiviteter til barn og unge.

Det er et krav om at alle lag og foreninger som søker om kulturmidler har registrert seg på Friskus-portalen for Nærøysund. 

Årets tildeling av aktivitets- og prosjektmidler vil prioritere møteplasser som stimulerer til uorganiserte aktiviteter som imøtekommer samfunnsutfordringene vi står overfor i Nærøysund kommune. Fokusområder vil være å oppfordre til inkludering og integrering, redusere utenforskap og ensomhet og med dette arbeide for å utjevne sosiale forskjeller.

Søknaden sendes inn digitalt gjennom Nærøysund kommunes nettside og søknadssiden er åpen fra 5. februar.

Se nye retningslinjene her

For ordinære kulturmidler er det kun én søknadsfrist. Den er satt til 15. mars. For aktivitets- og prosjektmidler er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. september, og man søker i forkant av aktiviteten eller prosjektet. Midler til sommeraktiviteter for barn og unge tildeles dermed i første søknadsrunde. Refusjon av husleie til 17. mai-arrangementer har søknadsfrist 15. september. 

Nytt av året er også en enkel sluttrapportering som skal skje 3 måneder etter gjennomført aktivitets- eller prosjektavslutning. 

 

Søk kulturmidler her

Kontaktinformasjon

Maren Grønli Berg
Kulturskolen/kulturmedarbeider
E-post