Disse skal gjøre hverdagen enklere å mestre

Ergoterapeut Daniel Levin Hellesø, ergoterapeut Lena Kristoffersen Nordahl, sykepleier Anna Skotvik, fysioterapeut Silje Hellesø og fysioterapeut Øystein Solligård utgjør hverdagsmestringsteamet i Nærøysund. Nå er de klar for å hjelpe folk til å mestre det de mener er viktig å klare selv.

Nå er Hverdagsmestingsteamet i Nærøysund i full gang med å hjelpe innbyggere til å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig skal de hjelpe til å mestre ulike oppgaver som det er viktig for den enkelte å klare uten hjelp fra andre.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Aktiviteten i hverdagsmestringsteamet i Nærøysund kom aldri skikkelig i gang før koronaepidemien satte fart i 2020. Men nå er alle fem som skal jobbe med hverdagsmestring i Nærøysund klar for å bidra til å gjøre en innsats for at hjemmeboende eldre i stor grad skal klare å mestre hverdagen sin selv.

 

Gamle Nærøy hadde et eget hverdagsmestringsteam som bidro til en bedre hverdag for en god del brukere. Nå er det medarbeidere i hverdagsmestringsteamet lokalisert på både Kolvereid og Rørvik som sammen utgjør Nærøysunds team. Det er en fysioterapeut og en ergoterapeut på hvert av kommunesentrene, samt sykepleier Anna Skotvik som jobber på begge stedene.

Ergoterapeut Lena Kristoffersen Nordahl og fysioterapeut Øystein Solligård har hovedsete på Kolvereid. Mens ergoterapeut Daniel Levin Hellesø og fysioterapeut Silje Hellesø er i hovedsak å finne på Rørvik.

 

Hverdagsmestringstilbudet er et lavterskeltilbud som har som hovedmål å få brukerne til å mestre ulike hverdagsoppgaver. Dette kan være å stelle seg selv, lage mat selv eller dra i butikken og handle selv.

– Vi har fokus på hva brukerne selv ønsker, hva som er viktig for dem å bruke kreftene på. Det handler om å få hjelp til å klare seg selv, forteller de ansatte i teamet. Ofte kan brukere av helsetjenester bli alt for passive når helsepersonell, familiemedlemmer eller andre som har gode intensjoner hjelper til med oppgaver brukeren godt kunne klart selv. Når de får  være mer selvstendige har det positiv virkning på livskvaliteten til den enkelte.

Det er som oftest godt ment å hjelpe til, men det kan virke mot sin hensikt når brukerne blir passivisert.

 

Hverdagsmestringsteamet jobber med den enkelte i inntil tolv uker. Etter den tid skal man klare seg selv. Det er i hovedsak hjemmeboende eldre som er målgruppen. Samtidig ønsker hverdagsmestringsteamet å få tankegangen om at brukere kan prøve å mestre flere oppgaver selv også inn i andre helsetjenester.

En viktig del av målsetningen er å sørge for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig, og samtidig være mindre avhengig av hjelp.

 

De som ønsker hjelp fra hverdagsmestringsteamet kan enten ta direkte kontakt selv, eller komme i kontakt via brukerkontoret eller hjemmesykepleien. Teamet vil ta kontakt gjøre en vurdering om den enkelte fyller kriteriene.

Behov for opptrening etter sykdom eller skader samt ved generelt funksjonstap er grunner til å ta kontakt med hverdagsmestringsteamet for å få en bedre hverdag. I hovedsak er dette et tilbud for hjemmeboende. Er det noen som er på sykehjem midlertidig, som etter et sykehusopphold, kan opptreningen starte allerede på sykehjemmet.

– Vi har en lav terskel for å sette i gang et tilbud. Vi har bare positive tilbakemeldinger fra de som har vært med på dette tidligere. Vi håper mange benytter seg av tjenestene våre, sier fagfolkene i Hverdagsmestringsteamet.

Se brosjyre om hverdagsmestring her (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Anna Skotvik
Sykepleier Hverdagsmestringsteam
E-post
Mobil 94 86 48 32