Nærøysund kommune følger regjeringens råd og retningslinjer i forbindelse med bekjempelse av Covid-19-viruset, også kalt koronaviruset. Dette medfører at alle barnehager og skoler stenges. Det fører også til stenging av alle idrettshaller, kulturbygg, bibliotek og svømmebasseng. Det innføres besøksbegrensning på rådhusene, og ansatte som har mulighet til dette har hjemmekontor.

  

Kommuneoverlegen i Nærøysund og kommunens beredskapsteam jobber aktivt med å forberede et eventuelt tilfelle av smitte av koronaviruset i kommunen. Kommuneoverlege Sabine Moshövel sier at kommunen følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd rundt virusutbruddet. Deres nettsider oppdateres med informasjon og det er også opprettet en egen informasjonstelefon om koronaviruset.