Arbeidet med utarbeidelsen av Nærøysund kommunes samfunnsdel er i gang. Vi vil gjerne at du som innbygger bidra med innspill til arbeidet. 

 

 Kommuneoverlegen og kommunens øvrige ledelse ber folk holde fokus på smittevern. Faren for lokale koronautbrudd er ikke over. Her kommer råd og informasjon om tiltak i Nærøysund. 

 

 

 

To måneder er gått siden de strenge koronatiltakene ble innført her i landet. Gradvis så lettes  det på tiltakene i samfunnet. Nærøysund kommune oppfordrer innbyggerne om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronaviruset.

 

 

 

Som følge av endrede nasjonale retningslinjer for testing av koronaviruset så innfører også Nærøysund kommune nye retningslinjer. 

 

 

Både nasjonalt og lokalt ses det på endringer i koronatiltakene. Selv om det nå lettes noe opp så er det fortsatt viktig å ha fullt fokus på tiltak for å begrense smittespredning.

 

Tirsdag ettermiddag kom regjeringen med endrede tiltak i kampen mot koronaviruset.  Ledelsen i Nærøysund kommune er i gang med å forberede seg til den nye situasjonen, som blant annet medfører gjenåpning av barnehager og småskoletrinnet. Formannskapet i Nærøysund har dessuten utarbeidet en egen tiltaksplan som skal hjelpe privatpersoner og næringsliv som har fått økonomiske utfordringer som følge av situasjonen.

 

Med virkning fra 31. mars innføres flere tiltak for å hindre koronasmitte i Nærøysund kommune. Formannskapet vedtok retningslinjene på tirsdag etter at kommuneoverlegen har utarbeidet dem med hjemmel i smittevernloven.

 

Foreløpig er det ikke påvist smitte i Nærøysund, men det utelukker ikke at det kan være smitte i omløp også her i kommunen. Alle må derfor ha fokus på å forhindre smittespredning med god håndhygiene og hostehygiene.

 

Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune har hatt møte lørdag formiddag i forbindelse med arbeidet mot smittespredning av koronaviruset. I Nærøysund er situasjonen uforandret. Det betyr at det fortsatt ikke er noen påviste smittetilfeller av covid-19-viruset i Nærøysund

 

Nærøysund kommune følger regjeringens råd og retningslinjer i forbindelse med bekjempelse av Covid-19-viruset, også kalt koronaviruset. Dette medfører at alle barnehager og skoler stenges. Det fører også til stenging av alle idrettshaller, kulturbygg, bibliotek og svømmebasseng. Det innføres besøksbegrensning på rådhusene, og ansatte som har mulighet til dette har hjemmekontor.