Nærøysund kommune får en del henvendelser fra innbyggere som lurer på situasjonen rundt krigshandlingene i Ukraina og beredskapen her i kommunen. Det er ingen nasjonale føringer om økt beredskap nå. Samtidig følger kommunens ledelse med og får jevnlig oppdatering fra nasjonale myndigheter.

Nærøysund kommune har gjennom hele koronapandemien fulgt nasjonale råd og retningslinjer. Nå følger vi også de lettelsene som er innført fra 12. februar 2022.