I løpet av høsten er Nærøysunds to nye idrettshaller klare for bruk. Dette vil bety mye for både folkehelsen, fritidstilbudet og framtiden for kommunen

 

   

 

 

 

Forslag til Nærøysund kommunes samfunnsdel ligger nå ute på høring. Les høringsforslaget her og kom med innspill

 

Nærøysund kommune følger nasjonale råd og retningslinjer om koronasituasjonen. Det er ikke innført egne tiltak i kommunen. 

 

 

 

To måneder er gått siden de strenge koronatiltakene ble innført her i landet. Gradvis så lettes  det på tiltakene i samfunnet. Nærøysund kommune oppfordrer innbyggerne om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronaviruset.

 

 

 

Som følge av endrede nasjonale retningslinjer for testing av koronaviruset så innfører også Nærøysund kommune nye retningslinjer. 

 

 

Både nasjonalt og lokalt ses det på endringer i koronatiltakene. Selv om det nå lettes noe opp så er det fortsatt viktig å ha fullt fokus på tiltak for å begrense smittespredning.

 

Tirsdag ettermiddag kom regjeringen med endrede tiltak i kampen mot koronaviruset.  Ledelsen i Nærøysund kommune er i gang med å forberede seg til den nye situasjonen, som blant annet medfører gjenåpning av barnehager og småskoletrinnet. Formannskapet i Nærøysund har dessuten utarbeidet en egen tiltaksplan som skal hjelpe privatpersoner og næringsliv som har fått økonomiske utfordringer som følge av situasjonen.

 

Med virkning fra 31. mars innføres flere tiltak for å hindre koronasmitte i Nærøysund kommune. Formannskapet vedtok retningslinjene på tirsdag etter at kommuneoverlegen har utarbeidet dem med hjemmel i smittevernloven.

 

Foreløpig er det ikke påvist smitte i Nærøysund, men det utelukker ikke at det kan være smitte i omløp også her i kommunen. Alle må derfor ha fokus på å forhindre smittespredning med god håndhygiene og hostehygiene.

 

Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune har hatt møte lørdag formiddag i forbindelse med arbeidet mot smittespredning av koronaviruset. I Nærøysund er situasjonen uforandret. Det betyr at det fortsatt ikke er noen påviste smittetilfeller av covid-19-viruset i Nærøysund