Til deg som skal ta koronatest

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller PCR-spyttest, eller testing på teststasjon kan benyttes. Antigen-hurtigtest gir svar i løpet av en halv time og med PCR-test får du vanligvis svar i løpet av 1-2 dager.

Hvis du benytter en selvtest som ikke er utlevert av det offentlige, anbefales det å bruke en test som er klinisk evaluert og anbefalt av EU for bruk i pandemien (CE-IVD-merket og på EUs «common list»).  

Tester utleveres på begge sykehjem eller ved kommunens servicekontor på rådhusene etter forhåndsavtale. Tester til barn i barnehager og på skolen kan hentes der

Kontakt lege hvis du blir syk, eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.  

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test

Video om selvtesting med hurtigtest kan du se her:

 

 

Video om selvtesting med PCR-spyttest kan du se her:

 

 

Dette bør du gjøre ved negativ koronatest

 

 • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner.

 

Dette skal du gjøre ved positiv koronatest

 • Ved positiv test er du pålagt isolasjon i 5 dager fra oppstart av symptomer. Når du er usikker på når du fikk første symptomer gjelder 5 dager fra testdato.
 • Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne på teststasjon og gå i isolasjon. Bestill time på nett her https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/bestill-koronatest-pa-nett/
 • Du bør kontakte kommunen enten via edialog eller i åpningstiden via koronatelefon 480 23 143 for å informere om positivt testsvar.
 • Har du testet positivt eller er foresatt til en som har testet positivt skal du kartlegge og varsle øvrige nærkontakter. 

 

Denne teksten kan du kopiere og sende ut til dine øvrige nærkontakter:

Jeg har blitt smittet med Covid-19 og er satt i isolasjon. Du er definert som en av mine nærkontakter. Jeg vil oppfordre deg til å: 

 • Teste deg dersom du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 12 månedene. Du kan ta en selvtest eller vanlig PCR på teststasjonen. Selvtest kan du hente etter avtale på servicekontorene i åpningstid eller etter sykehjem i helgene 
 • Du trenger ikke å være i karantene, men begrens sosial omgang til du har fått negativt prøvesvar 
 • Følge med på eventuelle symptomer i ti dager etter at du ble utsatt for smitte 
 • Ha lav terskel for ny testing hvis du får symptomer 
 • Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 12 månedene skal du ikke teste deg med mindre du får symptomer. 

  Legekontorene i Nærøysund forenkler bestilling av koronatest.

  Her er noen svar på hva du bør tenke på om du har symptomer på korona, eller om du har testet deg.