Startlån

Startlån fra kommunen hjelper deg/ dere som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

Du kan søke startlån i Nærøysund kommune hvis du er i en eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld og du/ dere har barn som trenger å bo i boligen.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon som mangler 15 % banken ikke dekker ved kjøp av en egnet bolig.   

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter.
Du kan også få lån om du kjøper bolig av utbygger/megler.

Får du banklån til bolig, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.                                             

Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare. 

Du søker elektronisk på Husbanken.no  Logg inn med BankID eller annen e-ID.

Du kan ha kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen ved å logge inn i e-søknaden. Her kan du sende saksbehandler en melding og ettersende vedlegg, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad. Du kan også ta kontakt med saksbehandler i kommunen.

Kontaktinformasjon

Torgunn Angelsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 72 108

Adresse

Nøkkrosevegen 2
7970 Kolvereid