Håndbok i begynneropplæring

Håndbok i begynneropplæring for skolene i Nærøysund kan lastes ned her

Felles planer for skolene i Nærøysund kommune er under utarbeidelse.