Familieteam

Er du en mamma eller pappa som synes foreldrerollen til tider er krevende? Opplever du at samspillet med egne barn av og til blir satt på prøve? Kan familielivet av og til kjennes litt håpløst ut?

Da kan det være godt å snakke med noen som kan gi støtte og veiledning på utfordrende situasjoner. Vi i familieteamet vet at familieliv kan være både fint og utfordrende på samme tid. Vi vet også at mange kan oppleve å streve i perioder, men at det ikke alltid er så lett å sette ord på det.

Ofte kan det være lite som skal til for å snu en negativ utvikling, men det kan være vanskelig å se muligheter og løsninger når man står i det. Å komme tidlig i gang med løsninger vil kunne være til god hjelp, og vi i familieteamet tenker at ingen problemer er for små.

 

Vi er et lavterskeltilbud, og åpent for familier med barn opp til 12 år. Tilbudet er gratis og frivillig. Man trenger ingen henvisning for å komme hit.

 

Vi tilbyr:

  • Rådgivning og veiledning knyttet til foreldrerollen, grensesetting, barnets utvikling, trivselsfaktorer, samspill, kommunikasjon og språk.
  • Vi gir tilbud om Cos-P veiledning, veiledning ved bruk av film, Marte Meo, og ICDP.
  • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet.
  • Hjelp til samarbeid med andre tjenester ved behov.
  • Samtaler med barn og unge.
  • Støttesamtaler.

 

Familieteamet vil jobbe mot å finne løsninger som fungerer for dem det gjelder. Vi samarbeider med foreldre og evt. barnehager/skoler i en tidsavgrenset periode. Teamet har samtaler med foreldre, vi gjør observasjoner i barnehagen eller i barnets hjem, og gir råd og veiledning. Arbeidet skjer alltid i samarbeid med foreldre.

 

Skolevegring/ufrivillig skolefravær.

Skolefravær er ofte et symptom på noe som er utfordrende eller vanskelig i livet til barn og unge. Vi i Familieteamet tilbyr veiledning til foreldre, hjelp til kartlegging av årsak til fravær, og støtte for en bedre samhandling mellom heim, skole og evt. andre. Ta kontakt med oss dersom barnet/eleven har et bekymringsfullt skolefravær.

Tilbudet gjelder for alle elever i grunnskolen, uavhengig av alder og klassetrinn.

Hvordan ta kontakt?

Familiene kan selv ta kontakt med familieteamet. Barnehage, skole, helsestasjon eller andre instanser kan også, etter avtale, henvende seg på vegne av familien.

Vi er fleksible på hvor vi kan møte familien.

Kontakt skjer via koordinator for Familieteamet, som tar imot henvendelser og sørger for at familien får etablert kontakt med en familieveileder innen 1-2 uker etter mottatt henvendelse.

Ta kontakt, så skal vi gjøre vårt beste for å finne en løsning som passer for deg/dere.

Dersom skole, barnehage eller helsestasjon tar kontakt på vegne av en familie, må det fylles ut et henvendelsesskjema med foresattes underskrift og samtykke til utveksling av informasjon. Link til skjemaet ligger nederst på denne siden.

 

Koordinator Familieteam  -  Siv Heidi Gjeseth  95839056

Kontortelefon Familieteam  -  90176801

 

Familieteamet@naroysund.kommune.no

Skjema for henvendelse til familieteamet (PDF, 148 kB)

Kontaktinformasjon

Familieteamet
E-post
Telefon 90 17 68 01
Siv Heidi Gjeseth
Koordinator familieteam
E-post
Telefon 95 83 90 56
Anita Marø
Medarbeider familieteam
E-post
Irene Haug
Familieveileder
E-post
Telefon 98 01 85 38