Søke barnehageplass

Velkommen som søker til barnehageplass i Nærøysund kommune. Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunen ber om at du leser teksten under før du søker plass. 

Trykk her for å søke om barnehageplass

Kommunen har hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, men har også fortløpende opptak hele året. Plass som blir tildelt barn beholdes til barnet begynner på skolen eller til plassen sies opp.

Ved hovedopptak gis det tilbud om plass i løpet av mars måned. Normal behandlingstid for fortløpende opptak er en til to uker. Hovedopptaket gjelder for barnehageåret som varer fra 1.august - 31.juli. For opptak på nyåret bes det om at det søkes plass før 1.oktober. 

Når søknad om barnehageplass er behandlet må søker svare elektronisk om tilbudet godtas eller ikke via link:

Trykk her for å besvare tilbud om plass