Postjournal

Nærøysund kommune benytter Innsyn-løsningen til eInnsyn til vårt postjournalsystem. 

Nærøysund kommunes eInnsyn-løsning finner du her

Du finner de nyest registrerte dokumentene her. I tillegg er det mulig å søke etter eldre dokument. 

Det er etablert en ny innsynsløsning fra 26. januar 2023. Til å begynne med fungerer ikke løsningen med bestilling av innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Det vil komme etter hvert.