Møtedokumenter og møtekalender

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller fra disse finner du på Nærøysund kommunes Innsyn-side:

https://prod01.elementscloud.no/publikum/921785410_PROD-921785410/Dmb

På https://prod01.elementscloud.no/publikum/921785410_PROD-921785410/Dmb finner du oversikt over når det er planlagt møter i kommunestyre, formannskap og øvrige politiske råd, styrer og utvalg. 

Trykk på datoen for å få lese sakspapirer til møtene.

Innkallinger legges ut rundt en uke før møtet, møteprotokoller legges ut så snart de ferdige og godkjent. 

 

For nærmere spørsmål kontakt politisk sekretariat 

Artikkelliste