Skatt og ligning

Skatteoppkreveren

.Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon se skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon