Kommunale avgifter

Nærøysund kommune har kommunale avgifter for tjenester til innbyggerne. Det er gebyrer for kommunens arbeid med innhenting av slam, renovasjon, feiing, vann- og avløp. Gebyrene fastsettes gjennom forskrift som er vedtatt av kommunestyret.

Vann og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann og avløp 2024

Årsgebyr for vann og avløp 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva
VANN
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 2025
AVLØP
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 1714
FORBRUKSGEBYR
Enhetspris vann pr. m3 kr 19,10
Enhetspris avløp pr. m3 kr 19,20
Betaling etter stipulert forbruk. Faktor: 1,3 Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. Enhetspris vann: kr. 24,83 Enhetspris avløp: 24,96 BRA: Byggets areal
Betaling etter stipulert forbruk for fritidshus/hytter Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. Vann: kr 14,90 per m2 Avløp: kr 14,98 per m2
Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2023
Tilknyttingsgebyr eks. mva
Vann 10.000,-
Avløp 10.000,-

 

Tilleggsgebyr avstengning/påsetting av vann:

For oppmøte i forbindelse med avstengning av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale et gebyr. Samme gjelder for påsetting av vann.
Tilleggsgebyr avstengning/påsetting av vann:
Tilleggsgebyr Pris inkl.mva
Avstengning av vann 4.100,-
Påsetting av vann 4.100,-

Årsgebyr slam 2024

Årsgebyr slam 2024
Septiktanker m3 Pris inkl mva
0-5 kr 3380
6-10 kr 3983
Tillegg per m3 over 10 kr 689
0-5 (fritid) kr 1691
Ekstra tømming 0-5 m3 kr 3380
Ekstra tømming 6-10 m3 k3983
Ekstra tømming tillegg per m3 over 10 kr 689
Nødtømming 0-5 m3 kr 9250
Nødtømming tilleg per m3 over 5 kr 689

Årsgebyr feiing 2024

Årsgebyr feiing 2024
Feie- og tilsynsgebyr Inkl mva
Bolig kr 765
Fritid kr 447
Pipe utover den første kr 447
Fresing av bekksot + andre oppgaver kr 672 per time

Renovasjonsgebyr 2024

Renovasjonsgebyr 2024
Abonnement pris inkl. mva
Renovasjon140 l kr 5507
Renovasjon 240 l kr 6120
Renovasjon 360 l kr 7038
Renovasjon bunntømte kr 5970
Renovasjon for fastboende på øyer kr 3060
Minstegebyr ved innvilget fritak kr 1224
Fradrag for hjemmekompostering kr 322
Renovasjon hytte/fritid kr 1508
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) - per beholder kr 500
Caravan (Fast plasserte vogner) 740
Plassering av beholder mellom 10-30 m kr 803
Plassering av beholder mellom 30-50 m kr 1607