Kommunale avgifter

Nærøysund kommune har kommunale avgifter for tjenester til innbyggerne. Det er gebyrer for kommunens arbeid med innhenting av slam, renovasjon, feiing, vann- og avløp. Gebyrene fastsettes gjennom forskrift som er vedtatt av kommunestyret.

 

Vann og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann og avløp 2023

Årsgebyr for vann og avløp 2023
Abonnementsgebyr inkl. mva
VANN
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 1910
AVLØP
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg kr 1558
FORBRUKSGEBYR
Enhetspris vann pr. m3 kr 18,00
Enhetspris avløp pr. m3 kr 17,43
Betaling etter stipulert forbruk. Faktor: 1,3 Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. BRA: Byggets areal
Betaling etter stipulert forbruk for fritidshus/hytter 60 % av ordinære satser
Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2023
Tilknyttingsgebyr eks. mva
Vann 10.000,-
Avløp 10.000,-

 

Tilleggsgebyr avstengning/påsetting av vann:

For oppmøte i forbindelse med avstengning av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale et gebyr. Samme gjelder for påsetting av vann.
Tilleggsgebyr avstengning/påsetting av vann:
Tilleggsgebyr Pris inkl.mva
Avstengning av vann 4.100,-
Påsetting av vann 4.100,-

Årsgebyr slam 2023

Årsgebyr slam 2023
Septiktanker m3 Pris inkl mva
0-5 kr 3073
6-10 kr 3621
Tillegg per m3 over 10 kr 626
0-5 (fritid) kr 1537
0-5 kr 3073
6-10 k3 3621
Tillegg per m3 over 10 kr 626
Nødtømming m3
0-5 kr 8409
Tillegg per m3 over 5 kr 626

Årsgebyr feiing

Årsgebyr feiing
Feie- og tilsynsgebyr Inkl mva
Bolig kr 701
Fritid kr 409
Pipe utover den første kr 409
Fresing av bekksot + andre oppgaver kr 672 per time

Renovasjonsgebyr 2023

Renovasjonsgebyr 2023
Abonnement pris inkl. mva
Renovasjon140 l kr 5504
Renovasjon 240 l kr 6116
Renovasjon 360 l kr 7033
Renovasjon bunntømte kr 5927
Renovasjon for fastboende på øyer kr 3054
Minstegebyr ved innvilget fritak kr 1187
Fradrag for hjemmekompostering kr 312
Renovasjon hytte/fritid kr 1508
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) - per beholder kr 500
Tillegg for henting ved avstand over 10 meter godkjent veg
Plassering av beholder mellom 10-30 m kr 853
Plassering av beholder mellom 30-50 m kr 1705