Kommunale avgifter

Nærøysund kommune har kommunale avgifter for tjenester til innbyggerne. Det er gebyrer for kommunens arbeid med innhenting av slam, renovasjon, feiing, vann- og avløp. Gebyrene fastsettes gjennom forskrift som er vedtatt av kommunestyret.

Vann og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann og avløp 2022

Årsgebyr for vann og avløp 2022
Abonnementsgebyr inkl. mva
VANN
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg 1.567,-
AVLØP
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg 1.288,-
FORBRUKSGEBYR
Enhetspris vann pr. m3 14,87
Enhetspris avløp pr. m3 14,41
Betaling etter stipulert forbruk. Faktor: 1,3 Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. BRA: Byggets areal
Betaling etter stipulert forbruk for fritidshus/hytter 60 % av ordinære satser
Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2021
Tilknyttingsgebyr eks. mva
Vann 10.000,-
Avløp 10.000,-

Årsgebyr slam 2022

Årsgebyr slam 2022
Septiktanker m3 Pris inkl mva
0-5 2856,-
6-10 3365,-
Tillegg per m3 over 10 582,-
0-5 (fritid) 1428,-
0-5 2856,-
6-10 3365,-
Tillegg per m3 over 10 582,-
Nødtømming m3
0-5 7 409,-
Tillegg per m3 over 5 582,-

Årsgebyr feiing

Årsgebyr feiing
Feie- og tilsynsgebyr Inkl mva
Bolig 678,-
Fritid 396,-
Pipe utover den første 396,-
Fresing av bekksot + andre oppgaver 650,- per time

Renovasjonsgebyr 2022

Renovasjonsgebyr 2022
Abonnement pris inkl. mva
Renovasjon140 l 4936,-
Renovasjon 240 l 5485,-
Renovasjon 360 l 6308,-
Renovasjon bunntømte 5316,-
Renovasjon for fastboende på øyer 2739,-
Minstegebyr ved innvilget fritak 1065,-
Fradrag for hjemmekompostering 280,-
Renovasjon hytte/fritid 1323,-
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) - per beholder 280,-
Tillegg for henting ved avstand over 10 meter godkjent veg
Plassering av beholder mellom 10-30 m 699.-
Plassering av beholder mellom 30-50 m 1398,-