Eiendomsskatt

I Nærøysund kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig, næringsbygg, verk og bruk må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, bygninger osv.

Om eiendomsskatten:

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §5 og §7.

 

Eiendomsskatt i Nærøysund

Ved sammenslåingen av Vikna og Nærøy kommune i 2020, ble utskrevet eiendomsskatt på alle eiendommer videreført i Nærøysund kommune.

Kort om eiendomsskatt for 2024

  • Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars samme år.
  • Skattesats er 3,1 promille for bolig og fritidseiendommer, og 7 promille for næring
  • Eiendomsskatten beregnes ut i fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av taksten fra kommunen.
  • For næringseiendom er eiendomsskattegrunnlaget lik taksten fra kommunen.
  • Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.

 

Eiendomsskatt og adresse

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommens gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer og festenummer. Dette betyr at det i noen tilfeller kan stå en annen adresse en eiendommens faktiske adresse på eiendomskatteseddelen. Dette får vi dessverre ikke endret på.

Eksempel: Har to boenheter samme gårds- og bruksnummer, men har A og B i adressen, vil fagsystemet for eiendomsskatt automatisk hente adressen med A, fordi det er den første bokstaven. Tilsvarende hvis et gårds- og bruksnummer har flere adresser med forskjellige tall eller gatenavn.

Regelverk

 Eigedomsskattelova