Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor du skal servere mat eller drikke, må du først søke kommunen om serveringsbevilling.

Kafeer, kantiner, gatekjøkken og andre som skal servere mat og drikke må søke om en serveringsbevilling. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjening. Mobile vogner og foodtrucks må også ha serveringsbevilling. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted.

Serverer du mat eller drikke uten å ha fått bevilling fra kommunen, kan politiet stenge serveringsstedet.

Har du fått bevilling, plikter du å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer. Eksempler kan være:

 • skifte av daglig leder
 • endring av driftskonsept
 • endring i eierforholdet

 

Blir virksomheten overdratt til andre, faller bevillingen bort. Salget kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Ny søknad må sendes senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Krav

Du må utpeke en daglig leder. Daglig leder må være over 18 år og ha bestått etablererprøven.

Bevillingssøker, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel iht. aktuelle lover.

Du må ha godkjenning fra kommunens bygningsmyndighet for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning.

Du må ha registrert serveringsvirksomheten hos Mattilsynet.

Innhold i søknaden

 • Organisasjonsnummer og organisasjonsnavn
 • Navn på innehaver
 • Navn på daglig leder og fødselsnummer
 • Navn på stedfortreder og fødselsnummer
 • Navn på serveringssteder samt adresse og telefonnummer
 • Størrelse på serveringsareal og antall sitteplasser.
 • uteservering?
 • åpningstider og dager inne
 • åpningstider og dager ute

 

Vedlegg i søknad

 • firmaattest
 • tegninger av lokalene
 • dokumentasjon på bestått etablererprøve
 •  

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eler basaren til idrettslaget. Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med mobilt gatekjøkken eller lignende skal du normalt ha bevilling. Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling. 

 

Skal du servere alkohol, må du i tillegg søke skjenkebevilling.

 

Søknaden må leveres skriftlig, og sendes til post@naroysund.kommune.no, eller Nærøysund kommune, postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Kontaktinformasjon

Hilde Storkjørren
konsulent
E-post
Mobil 48 00 19 62