Omsetningsgebyr

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling må levere inn omsetningstall til kommunen ved årsskifte. Du melder også inn forventet omsetning for året som kommer. Størrelsen på gebyret blir beregnet utfra hva du forventer å omsette. Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør; du vil bli etterfakturert om du har hatt høyere omsetning enn du forventet og du kan få ettergitt deler av gebyret om du har hatt lavere omsetning enn du forventet. Omsetningstallene må oppgis i liter.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Har du flere bevillinger, må du sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av selskapets revisor. Vi gjør oppmerksom på at manglende innsending av oppgave fører til tildeling av to prikker, jfr. alkoholforskriften § 10 - 3 tredje ledd.

Frist for innsending av omsetningsoppgave er 15 mars. og sendes til post@naroysund.kommune.no

Ny virksomhet: Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten: Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

Drift på tidligere eiers bevilling: Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.