Kunnskapsprøve og etablererprøve

Det er to ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Alle kan ta kunnskapsprøven. For å være styrer eller stedfortreder må du ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Kunnskapsprøven og etablererprøven må avlegges elektronisk. Denne kan avlegges på Servicekontoret og tidspunkt må avtales på forhånd ved å ta kontakt med Servicekontoret.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved:

  • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
  • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling  

 

må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

 

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder for salgsbevilling ved butikk eller skjenkebevilling ved steder som har eller skal søke om skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis. 

 

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet må oppbevares, fordi det er dokumentasjon for at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvene er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. 

 

Pensum

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. 

 

VINN tilbyr nå nettkurs og tilgang til ”test deg selv-prøver” i tillegg til skriftlig læremateriell. Gå inn på nettsiden deres, www.vinn.no eller ta kontakt på tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no for mer informasjon.

 

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det skal settes kryss ved det svaret som er korrekt. Kandidaten har 60 minutter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven. Kandidater som har språk- lese- eller skriveproblemer kan få tillegg i tid. Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok..

 

Resultat på prøven gis rett etter avholdt prøve og du får diplom med det samme.

 

Du betaler et gebyr på kr. 400 for å ta prøven.

 

Om du ikke består, kan du ikke klage, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

 

Etablererprøven

Skal du være daglig leder ved et serveringssted, må du avlegge etablererprøven.

 

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar. Det er ikke tillatt med ordbok. 

 

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no)https://www.vinn.no/

 

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

 

Det er tillatt å ha med lovsamling eller rene lovtekster av de aktuelle lovene.

 

Du betaler et gebyr på kr 400,- for å ta prøven. 

 

Om du ikke består, kan du ikke klage, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

 

Se serveringsloven §5 Krav om etablererprøve.

 

Det er mulig å avlegge prøver både ved rådhuset på Rørvik og Kolvereid, vi har åpent hverdager mellom 08.00 og 15.30. Avtal tid på forhånd.