Strategisk næringsplan

Nærøysund kommune vedtok sammen med Leka kommune en felles Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal for perioden 2020-2030. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2019-2030 danner grunnlaget for kommunenes næringssatsing. Kommunene eier SNP YN og har et særskilt ansvar for iverksetting og gjennomføring. Dette skal gjøres i samarbeid med næringslivet og andre samarbeidspartnere. Næringslivets ambisjoner er forankret i regionale, nasjonale samt internasjonale planer og lovverk. SNP YN skal legges til grunn når saker og planer med betydning for regionen behandles lokalt, regionalt eller nasjonalt. SNP YN 2019-2030 består av tre deler:
1. Strategisk del (PDF, 3 MB)
2. Handlingsplan (PDF, 514 kB)
3. Vedlegg – tallgrunnlag