Låneordning for kjøp av fiskefartøy

Nærøysund kommune har en ordning hvor fiskere som ønsker å kjøpe egen fiskebåt kan søke kommunen om lån for kjøp. Dette kommer i tillegg til annet lån eller egenkapital.

Nærøysund kommune har videreført låneordningen for kjøp av fiskefartøy lik ordningen tidligere Vikna kommune hadde.

Det er vedtatt egne retningslinjer for ordningen.

Lån kan benyttes både til kjøp av ny eller brukt fiskebåt.

Det er ikke et eget søknadsskjema for ordningen, men søknad sendes skriftlig til kommunen. Vi ønsker gjerne at søker tar kontakt med kommunen tidlig for å avklare lånebehovet og for å få veiledning om ordningen.

Søknad sendes skriftlig til: postmottak@naroysund.kommune.no og merkes "Lån til kjøp av fiskefartøy".

Det er ikke bestemte søknadsfrister og søknad kan sendes hele året.

Nærøysund kommune - Retningslinjer og lånevilkår for kommunale distriktslån ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy. (PDF, 110 kB)