Salsbruket industrimuseum

Salsbruket Industrimuseum ligger på Salsbruket og tar for seg industrihistorien til tettstedet ved Opløfjorden. Museet forteller historien om Salsbruket Tresliperi og hverdagslivet for de som bodde og bor på Salsbruket. 

Salsbruket Industrimuseum venneforening ble etablert februar 2010 og hadde sine første åpningsdager 16., 17. og

18. juli samme år.

Museet har ingen faste åpningstider, men kan åpnes på kort varsel ved forespørsel.

Museet har enkelte dager formiddagskaffe på fredager og kjører temakvelder som har vært godt besøkt.

 

Adresse:

Elgåvegen 10, Salsbruket

Telefon 401 64 874

epost: salsbruketimuseum@aol.com