Friluftsliv

Nærøysund kommune ønsker å jobbe aktivt for å bistå lag og foreninger med å etablere trygge, tilrettelagte, sosiale og aktive møteplasser, samt ivareta og utvikle nærfriluftslivet og sammenhengende turstier i sentrumsnære områder.

Har ditt lag og forening en god ide eller går med et ønske om å videreutvikle deres nærområde, ta kontakt med oss. Vi kan bistå med prosjektutvikling, søknadsskriving og oppfølgning.

Kontaktinfo:

Anne Mette Haugan 41 45 82 70 anne.haugan@naroysund.kommune.no

Anne Lene Gregersen: 41 57 23 18

anne-lene.gregersen@naroysund.kommune.no

Tom Antonsen: 46 80 22 03 tom.antonsen@naroysund.kommune.no

Trond Stian Jenssen (spillemidler): 41 32 01 19 trond.jenssen@naroysund.kommune.no 

 

Tips til tilskuddsordninger for friluftslivstiltak: