Psykisk helsetilbud til voksne

Mestringsenheten er et tilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske utfordringer eller rusavhengighet.

Vi kan tilby:

  • behandlingsrettede samtaler
  • råd og veiledning
  • kurs

Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og sammen med deg finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg.

Ved akutt behov for hjelp: Ta kontakt med legevakt

 Du søker ved å sende mail til: 

mestringsenheten@naroysund.kommune.no

 

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden på e-post, vil en behandler ta kontakt med deg.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

 

 

 

Facebook

Instagram

Kontaktinformasjon

Natthida Storvold
Behandler - Mestringsenheten
E-post
Mobil 94 03 85 04
Lena M. Moen
Behandler - mestringsenheten
E-post
Telefon 48 29 35 38
Mette A. Øvergård
Behandler mestringsenheten
E-post
Telefon 91 19 79 71
Maritha Lindseth
Behandler - mestringsenheten
E-post
Telefon 90 53 14 29
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 95 90 67 40
Ruth Mogstad-Arnesen
Mestringsenheten
E-post
Mobil 41 65 60 46
Brukerkontoret - søknad om tjenester
E-post
Telefon 91 86 85 52