Kommunalt akutt døgntilbud- KAD

Kommunen tilbyr et akutt døgntilbud som gir opphold i 5- 8 døgn.

Tilbudet gjelder brukere med avklarte helseutfordringer som ved forverring kan få omsorg og behandling, hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse på sykehus.

Det er kun fastlege eller legevakt som kan henvise til dette tilbudet.

Tilbudet gis ved:

  • Fiskarbyen og NBBS - Kolvereid
  • Rørvik Sykestue

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinformasjon

Legevakt
Telefon 116 117
Øyeblikkelig hjelp
Telefon 113
Rørvik legekontor
Telefon 94 82 28 66

Storgata 19
7900 Rørvik

Åpningstider:
Resepsjon:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-12.00 og 12.30-15.30
Torsdag: 09.00-12.00 og 12.30-15.30
 

Telefon:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-12.00 og 13.30-15.00
Torsdag: 09.00-12.00 og 13.30-15.00
 

Kolvereid legekontor
Telefon 94 81 29 53

Legevakt:
Døgnbemannet telefon 11 61 17

Ved behov for akutt hjelp: 113

Kolvereid legekontor
Adresse: Nøkkrosevegen 2, 7970 Kolvereid

Åpningstider:
Telefon:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.30-12.00 og 13.30-15.00.

Tirsdag 09.00-12.00 og 13.30-15.00.

 

 

Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 95 90 67 40