Institusjon

Nærøysund kommune har 2 institusjoner.

  • Nærøy Bo- og behandlingssenter på Kolvereid
  • Rørvik Sykestue på Rørvik

Institusjon er et tilbud til pasienter som har et omfattende behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

 

Slik søker du

Søknadsskjema om helse og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Inntaksteam vurderer søknaden og om institusjonsplass er det tilbudet som passer best for deg.
 

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste. Søkere blir tatt opp i kommunens inntaksteam som har møte hver onsdag. Hvis du får tilbud om institusjonsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder eler avdelingsleder.

 

Informasjon om helseinstitusjoner i Nærøysund

Praktisk info til beboere og pårørende ved Nærøy bo- og behandlingssenter på Kolvereid og Rørvik sykestue.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87
Tove Severeide
Enhetsleder
E-post
Mobil 97 53 15 17